TaideopetustaJärjestän taideopetusta lapsille ja aikuisille Lehtisaaren liikekeskuksessa, taiteilijoiden työhuoneella. 

IMG_20181004_174925.jpg20180519_103827.jpg

SYKSY 2019

LASTEN TAIDEKERHO

Tavoitteena on herättää, ylläpitää ja kehittää lasten luovuutta sekä innostusta taiteeseen.

Lasten mielikuvitus ja ilmaisutaidot kehittyvät, itsetunto ja -luottamus kasvavat taitojen kehittyessä.

Ryhmässä perehdytään tärkeimpiin taidekäsityksiin ja suuntauksiin, taiteilijoihin ja tekniikoihin. Opetusmenetelmistä tärkein on lasten oma tekeminen, jota pohjustetaan tutkimalla, havainnoimalla, leikkimällä ja keskustelemalla.

TORSTAISIN 5.9. - 28.11. 2019 klo 17.30-19.00

Kerho sopii noin 6-12 -vuotiaille. Osallistumis- ja materiaalimaksu 195€.

IMG_20181011_185730__01__01.jpg

AVOIN ATELJEE -MAALAUSRYHMÄ AIKUISILLE

Ryhmässä jokainen osallistuja työskentelee omien tavoitteiden ja lähtökohtien mukaisesti.

Opetus voi olla hyvinkin tavoitteellista ja etenevää. Tämä edellyttää myös jonkin verran itsenäistä työskentelyä kurssikertojen välillä, kurssin aikana omaksuttuja oppeja hyödyntäen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkun tietyn tekniikan opettelu ja valjastaminen oman ilmaisun välineeksi.

Avoin ateljee -ryhmässä voi toki aloittaa ihan uuden harrastuksen. Tällöin opetus lähtee liikkeelle väri- ja materiaaliopin perusteista ja etenee pienten tehtävien kautta kohti omia teoksia.

MAANANTAISIN  joka toinen viikko (parilliset viikot) 2.9. - 9.12. 2019 klo 18-20 yht 8 kertaa

Kurssi sopii aiemmin maalanneille tai uutta harrastusta aloittaville. Pienessä ryhmässä opetus on yksilöllistä. Työskentely omilla materiaaleilla. Osallistumismaksu 110€.

20170424_184110.jpg

Opetustyössäni heijastuu omakohtainen ja ammatillinen suhteeni taiteeseen. Kokemusta opettamisesta minulla on useamman vuoden ajalta, sekä lasten ja nuorten kuvataidekoulun tuntiopettajana että erilaisten taidekurssien järjestäjänä.

Lisäksi olen vetänyt Taide tulee päiväkotiin -projektia sekä työpajoja koulussa ja taidetapahtumissa. Kolme omaa lasta tuovat myös näkökulmia lasten kanssa työskentelyyn.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

elina.laurinen@gmail.com, 0456313204

avoin_atelje-juliste.jpg